Ansvarsbegränsning för dataskydd

Ansvarsbegränsning för dataskydd

Dataprocessorn är:
Elba Gurmanov
Joachim-Friedrich-St.42
10711 Beriln
Tyskland

Info@madamlili.com

Vi ser fram emot det intresse du bär på vår webbutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om behandlingen av dina data.

1. Tillgång och logi data

Du kan besöka våra webbsidor utan att ge personlig information. När en Internet-sida besöks, registrerar Internet-servern endast och automatiskt en loggfil från servern som innehåller t.ex. Namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tidpunkt för samrådet, mängden data som överförts och proformatörsleverantören (åtkomstdata) och dokumentera samrådet.

Dessa åtkomstdata utnyttjas i det enda syftet att säkerställa en smidig drift av webbplatsen samt förbättringen av vårt erbjudande. I enlighet med konst. 6, § 1, f) RGPD, det tjänar till att skydda våra legitima intressen för en adekvat presentation av vårt erbjudande, vilket råder i balans av parternas respektive intressen. Alla åtkomstdata kommer att raderas senast inom sju dagar efter slutet av ditt besök.

1.1 Boende

Hosting- och inlägget på webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av en behandling för vårt konto. Om inte annat anges i denna dataskyddsdeklaration, bearbetas alla åtkomstdata och all data som samlats in i de formulär som föreskrivs för detta ändamål på denna webbplats på sina servrar. För eventuella frågor som rör våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, kontakta den interlocutor som anges i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer har sitt säte och / eller använd servrar i följande länderS, för vilken Europeiska kommissionen har fastställt genom beslut en adekvat nivå av dataskydd: Kanada

Våra tjänsteleverantörer har sitt säte och / eller använd servrar som finns i Förenta staterna och andra tredjeländer till EU och EES. Europeiska kommissionen har inte antagit ett beslut om tillräcklighet för dessa länder. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Våra tjänsteleverantörer har sitt säte och / eller använd servrar i följande länderS, för vilken Europeiska kommissionen har fastställt genom beslut en adekvat nivå av dataskydd: Kanada

Våra tjänsteleverantörer har sitt säte och / eller använda servrar i följande länder: USA
Europeiska kommissionen har inte antagit ett beslut om tillräcklighet för dessa länder. Vårt samarbete med dessa leverantörer bygger på följande garantier: Typer av dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen, klausuler Typer av dataskydd som antagits av en tillsynsmyndighet, godkända bindande företagsregler

1.2 Innehållsleveransnätverk

För att minska laddningstiden använder vi ett innehållssändningsnätverk ("CDN" - Innehållsleveransnätverk) För många av våra erbjudanden. Denna tjänst gör det möjligt att sända innehåll, s. ex. Stora multimediefiler, via regionala servrar av externa CDN-tjänsteleverantörer. Som ett resultat bearbetas åtkomstdata på servrar från tjänsteleverantörer. Våra tjänsteleverantörer ingriper för oss som en del av en underleverantör av databehandling. För eventuella frågor som rör våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, kontakta den interlocutor som anges i denna sekretesspolicy.

2. Databehandling i syfte att utföra kontraktet, en kontakt

2.1 Databehandling för kontraktsprestanda

Vi samlar in uppgifter om genomförandet av kontraktet (inklusive ansökningar om garanti och eventuella prestationsfel och deras behandling, liksom de möjliga rättsliga förpliktelserna för uppdatering) i enlighet med artikel 6, § 1, b) RGPD, När du frivilligt ger oss som en del av din beställning. De obligatoriska fälten är markerade som sådana eftersom vi i det här fallet behöver absolut dessa data för att utföra kontraktet och att vi i standard inte kan skicka ordern. De respektive anfallsformerna gör det möjligt att veta vilka data som samlas in.

Du kan hitta mer information om behandlingen av dina uppgifter, särskilt om överföringen till våra tjänsteleverantörer för beställning, betalningar och leveranser, i följande delar av denna deklaration av dataskydd personliga. Efter det fullständiga utförandet av kontraktet begränsar vi den efterföljande behandlingen av dina data och eliminerar dem efter utgången av de rättsliga bevarandestider som finns på finans- och kommersiell nivå i enlighet med art. 6, § 1, c) RGPD, om du inte uttryckligen samtyckt till en efterföljande användning av dina data i enlighet med art. 6, § 1, a) RGPD eller om vi förbehåller oss rätten till en bredare användning av uppgifterna, godkända enligt lag, och som vi informerar dig om i denna deklaration.

Varuhanteringssystem

Vi använder en extern servicehanteringsleverantör för beställningar och kontrakt. Våra tjänsteleverantörer ingriper för oss som en del av en underleverantör av databehandling. För eventuella frågor som rör våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, kontakta den interlocutor som anges i denna sekretesspolicy.

2.2 Kundkonto

I den utsträckning du har, genom att bestämma ett kundkonto, med tanke på ditt samtycke i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, Vi använder dina data för att öppna det här kontot och lagra dina data för andra framtida kommandon på vår hemsida. Raderingen av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan ske antingen med ett meddelande som skickas till adressen som anges i denna deklaration av dataskydd eller via en funktion som föreskrivs för detta ändamål på kundkontot. Efter radering av ditt kundkonto tar vi bort dina data om du inte uttryckligen samtyckt till en efterföljande användning av dina data i enlighet med art. 6, § 1, a) RGPD eller om vi förbehåller oss rätten till en bredare användning av uppgifterna, godkända enligt lag, och som vi informerar dig om i denna deklaration.

2.3 Ta kontakt

Som en del av kommunikationen med våra kunder samlar vi personuppgifter för att behandla dina önskemål i enlighet med konst. 6, § 1, b) RGPD När du frivilligt ger oss som en del av din kontakt (t.ex. med kontaktformulär eller e-post). De obligatoriska fälten är markerade som sådana, eftersom vi i det här fallet behöver absolut dessa data för att behandla din begäran om kontakt. De respektive anfallsformerna gör det möjligt att veta vilka data som samlas in. Efter fullständig behandling av din förfrågan tar vi bort dina data, om du inte uttryckligen samtyckt till en efterföljande användning av dina data i enlighet med art. 6, § 1, a) RGPD eller om vi förbehåller oss rätten till en bredare användning av uppgifterna, godkända enligt lag, och som vi informerar dig om i denna deklaration.

3. Databehandling för leverans av leveranser

Att utföra kontraktet, i enlighet med konst. 6, § 1, b) RGPD, vi överför dina data till leverantören av leverantören, i den mån det är nödvändigt för leverans av beställda varor.

Överföring av data till leveransleverantörer för tillkännagivandet av leveransen

I den utsträckning du gav oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning, sänder vi din e-postadress och telefonnummer till den valda leverantören av leverans i enlighet med art. 6, § 1, a) RGPD, så att den kan kontakta dig före leverans för att tillkännage eller samordna den.
Samtycket kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till den samtalspartner som anges i denna deklaration av dataskydd eller direkt från leverantören till den adress som anges nedan.
Efter återkallandet av samtycke tar vi bort de data du har tillhandahållit som sådan, om du inte uttryckligen samtyckt till en efterföljande användning av dina data eller om vi förbehåller oss rätten till en bredare användning av dem., Auktoriserad av lagen, och av vilka vi informera dig i det här uttalandet.

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tyskland

DPD Deutschland GmbH
Wailandstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträeßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

4. Databehandling för betalning av betalning

Som en del av utförandet av betalningar i vår webbutik samarbetar vi med följande partner: Tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betalningsleverantörer.

4.1 Databehandling för transaktionsutövning

Beroende på betalningsmetoden sänder vi de data som är nödvändiga för behandling av betalningstransaktionen till våra betalningstjänstleverantörer som arbetar för oss i samband med en underleverantör eller kreditinstituten eller leverantören valda betaltjänster, i den utsträckning nödvändigt för utförandet av betalningen. Detta används för utförandet av kontraktet i enlighet med art. 6, § 1, b) RGPD.
I vissa fall samlar betalningsleverantörerna själva de data som är nödvändiga för betalningsbehandling, till exempel på egen hemsida eller teknisk integration i beställningsprocessen. Dataskyddsdeklarationen för den aktuella betalningstjänstleverantören gäller. I händelse av frågor som rör våra partners för utförandet av betalningar och grunden för vårt samarbete med dem, kontakta den interlocutor som anges i detta uttalande om personuppgifter.

4.2 Databehandling för att förebygga bedrägerier och optimering av våra betalningsprocesser

I tillämpliga fall tillhandahåller vi våra tilläggsleverantörer med de uppgifter som är nödvändiga för leverans av betalningen, som våra underleverantörer för förebyggande av bedrägerier och optimering av våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, bearbetning av omtvistade betalningar, redovisningsstöd).
I enlighet med konst. 6, § 1, f) RGPD, det tjänar som skydd av våra legitima intressen för skydd mot bedrägeri och effektiv betalning, vilket råder i balansräkning av parternas respektive intressen.

4.3 Verifiering av identitet och solvens vid val av KLARNA-betalningstjänster


Om du väljer Klarnas Bank ABs betalningstjänster (PUB), med huvudkontor i Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallat Klarna ") frågar vi dig om ditt samtycke, i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, för att kunna sända till KLARNA de data som är nödvändiga för utförandet av betalningen och en verifikation av identitet och solvens. I Tyskland nämnde de intelligensbyråer i Klarna sekretesspolicy, kan användas för identitet och solvensverifiering.
Klarna använder den information som erhållits på den statistiska sannolikheten för ett belopp av betalning för att göra ett återspeglat beslut om skäl, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst ta bort ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktinformationen som anges i detta dataskyddsutlåtande. Det kan leda till att vi inte längre kunde erbjuda dig några betalningsalternativ. Du kan när som helst ta bort ditt samtycke till denna användning av dina personuppgifter också gentemot Klarna.

4.4 Verifiering av identitet och solvens vid val av BillPay Payment Services (drivs av Klarna Bank AB)

Om du väljer ett av betalningsmöjligheterna för Klarna Bank AB AB (publ.), Med huvudkontor Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallat BillPay), ber vi dig om ditt samtycke, i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, för att kunna sända till BillPay de data som är nödvändiga för utförandet av betalningen och en verifikation av identitet och solvens. I Tyskland nämnde de intelligensbyråer i BillPay dataskydd uttalande, kan användas för identitet och solvensverifiering.
BillPay använder den information som erhållits på den statistiska sannolikheten för en standard för att göra ett återspeglat beslut om anledning, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst ta bort ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till de uppgifter som anges i detta dataskyddsdeklaration. Det kan leda till att vi inte längre kunde erbjuda dig några betalningsalternativ. Du kan när som helst ta bort ditt samtycke till denna användning av dina personuppgifter också gentemot BillPay.

4.5 Verifiering av identitet och solvens vid val av betalningsmetodköp på faktura via Payone

Om du väljer betalningsalternativet köp på Payone GmbH Faktura, med huvudkontor på Lyonr Str. 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad Payone), vi ber dig om ditt samtycke, i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, för att kunna sända för att betala de data som är nödvändiga för utförandet av betalningen och en identitet och solvensverifiering. I Tyskland nämnde de intelligensbyråer i Payone dataskydd uttalande, kan användas för identitet och solvensverifiering.
Payone använder den information som erhållits på den statistiska sannolikheten för en standard för att göra ett återspeglat beslut om anledning, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst ta bort ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till de uppgifter som anges i detta dataskyddsdeklaration. Det kan leda till att vi inte längre kunde erbjuda dig några betalningsalternativ. Du kan när som helst ta bort ditt samtycke till denna användning av dina personuppgifter också gentemot Payone.

5. Reklam med post, postadress, telefon

5.1 Annonsering via e-post med prenumeration på nyhetsbrevet och spårningen av nyhetsbrevet med separat samtycke

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev använder vi de data som är nödvändiga för detta ändamål eller tillhandahålls separat av dig att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6, § 1, a) RGPD.

Du kan avregistrera när som helst från nyhetsbrevet antingen genom att skicka ett meddelande till den samtalande som anges i denna dataskyddsdeklaration eller via en länk som finns för detta ändamål i nyhetsbrevet.

När du har avstått, tar vi bort din e-postadress från listan över mottagare av nyhetsbrevet, om du inte uttryckligen samtyckt till en efterföljande användning av dina data, i enlighet med art. 6, § 1, a) RGPD, eller om vi förbehåller oss en bredare användning av uppgifterna, godkända enligt lag, och som vi informerar dig om i denna deklaration.

Under förutsättning att du också har gett ditt samtycke i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD För analys av vårt nyhetsbrev analyserar vi också din användning av vårt nyhetsbrev genom att mäta, spela in och utvärdera öppningspriser och klicka på priser för att konfigurera framtida nyhetsbrevskampanjer ("Spårning Nyhetsbrev").

För den här översynen innehåller skickade e-post unika pixeltekniker (t.ex. webbetiketter, spårningspixlar), som lagras på vår hemsida. För utvärderingar kontaktar vi följande "Nyhetsbrevdata"

 • Sidan från vilken den aktuella sidan har begärts ("reffer"),
 • Datum och tid för samrådet,
 • Beskrivningen av den använda webbläsartypen,
 • IP-adressen till den begärans terminala,
 • e-postadress,
 • Datum och tid för prenumeration och bekräftelse

och unik pixelteknik med din e-postadress eller IP-adress och, om tillämpligt, en individuell identifierare. Länkarna i nyhetsbrevet kan också innehålla denna identifierare.

Avmarkera nyhetsbrevspårningen är möjligt när som helst och kan utföras antingen genom att skicka ett meddelande till den angivna adressen eller genom att klicka på en länk som anges för detta ändamål i nyhetsbrevet.

Informationen hålls så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.

5.2 Skicka nyhetsbrevet

Om det behövs skickas nyhetsbrevet av våra tjänsteleverantörer som en del av en behandling som gjorts för vårt konto. För eventuella frågor som rör våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, kontakta den interlocutor som anges i denna sekretesspolicy.

Om det är tillämpligt skickas nyhetsbrevet och spårningen av nyhetsbrevet som beskrivs ovan av våra tjänsteleverantörer som en del av en behandling som utförs för vårt konto. För eventuella frågor som rör våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, kontakta den interlocutor som anges i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer har sitt säte och / eller använd servrar som finns i Förenta staterna och andra tredjeländer till EU och EES. Europeiska kommissionen har inte antagit ett beslut om tillräcklighet för dessa länder. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

5.3 Sändning av e-postinbjudningar för att meddela

I den utsträckning du gav oss ditt uttryckliga samtycke för detta ändamål under eller efter din beställning, i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, vi kommer att använda din e-postadress för att begära en översyn via det kursutlåtningssystem vi använder. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den angivna kontakten i detta dataskyddsutlåtande, antingen genom en länk som finns i det ändamålet i inbjudan att meddela.

I förekommande fall skickas inbjudningar att utfärdas meddelanden också av våra betrodda butiker GmbH-tjänsteleverantör, med huvudkontor bredvid Subelrather Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland.

Som en del av sändningen av inbjudningar att meddela, får vi information från betrodda butiker om status för inbjudan (till exempel om inbjudan har skickats och om den har mottagits). Detta sker i enlighet med konst. 6, § 1, f) RGPD för att uppfylla vårt berättigade intresse för att få information om inbjudningar att yttra sig, för att eventuellt utföra optimeringar på grundval av detta och för att uppnå det berättigade intresset för betrodda butiker. Kunna erbjuda detta service.

Vi är gemensamt ansvariga med betrodda butiker från att skicka inbjudningar för att meddela och insamling och utstationering av information om tillkännagivandet eller dess status.

Se tillförlitliga butiker GmbH för eventuella frågor som rör skydd av data eller att utöva dina rättigheter som en del av det gemensamma ansvaret mellan amerikanska och betrodda butiker. Du hittar detaljerna för betrodda butiker här. Du kan hitta mer information om dataskydd under den här länken. Oavsett detta är det alltid möjligt att kontakta oss på adressen som anges i detta uttalande till punkten "Möjlighet att kontakta". Din förfrågan kommer då att, om det behövs, överföras för svar på den andra ansvariga.

5.4 Postreklam och din motståndsrätt

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt namn och efternamn samt din adressadress i våra egna reklamändamål, s. ex. Att skicka dig via post av erbjudanden och intressant information om våra produkter. Detta används för att skydda våra legitima intressen med reklamkommunikation med våra kunder, vilket råder i balans mellan parternas respektive intressen i enlighet med art. 6, § 1, f) RGPD. Du kan motsätta dig lagring och användning av dina data för dessa ändamål när som helst genom att skicka ett meddelande till den samtalande som anges i detta uttalande.

5.5 Telefonannonsering

I den utsträckning du gav oss ditt uttryckliga samtycke för detta ändamål i enlighet med s. 6 § 1 a) RGPD, Vi använder de data som är nödvändiga för detta ändamål eller levereras separat av dig i våra egna annonseringssyfte, s. ex. Att informera dig om intressanta erbjudanden och våra produkter.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den angivna samtalspartnaren i detta dataskyddsdeklaration, antingen med muntlig kommunikation till varje samtal. Efter återkallandet av ditt samtycke tar vi bort ditt telefonnummer, om du inte uttryckligen samtyckt till en efterföljande användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en bredare användning av uppgifterna, som är godkända., Och som vi informerar dig om Detta påstående.

6. Cookies och annan teknik

6.1 Allmän information

För att besöka vår attraktiva webbplats och tillåta användningen av vissa funktioner, att presentera anpassade produkter eller genomföra marknadsundersökning, använder vi teknik, inklusive "cookies" på olika sidor. Cookies är små textfiler som sparas automatiskt på din terminal. Några av de cookies vi använder raderas i slutet av navigeringssessionen, det vill säga efter att ha stängt webbläsaren (sessionskakor). Andra cookies är kvar på din terminal och tillåter oss att känna igen din webbläsare på ditt nästa besök (Persistent Cookies).
Vi använder teknik som är absolut nödvändiga för att använda vissa funktioner på vår hemsida (t.ex. kundvagnsfunktion). Dessa tekniker används för att samla in och bearbeta IP-adressen, tidpunkten för besöket, information om enheter och webbläsare samt information om din användning av vår hemsida (till exempel information om innehållet i korgköpet). Detta används för att skydda våra legitima intressen med en optimerad presentation av vårt erbjudande som råder i en balans mellan intresse i enlighet med art. 6, § 1, f) RGPD.

Dessutom använder vi tekniker för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna vi är föremål för att bevisa samtycke till behandlingen av dina personuppgifter) samt för webb- och online-marknadsföringsändamål.
Du hittar mer information om detta ämne, inklusive motsvarande rättsliga grund för databehandling, i följande avsnitt i denna sekretesspolicy.

Du hittar cookie-inställningar för din webbläsare under följande länkar: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

I den utsträckning du har samtyckt till användningen av teknik i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den samtalande som anges i denna deklaration av dataskydd.
Du kan också klicka på följande länk: https://www.madamlili.com/pages/gdPr-compliance-2. Avslaget på cookies kan begränsa funktionerna på vår hemsida.

6.2 CookieBot Consent Management Platform

Vi använder cookiebot på vår hemsida, för att informera dig om den teknik vi använder på vår webbplats samt att få, hantera och dokumentera ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter av dessa tekniker. I enlighet med konst. 6, § 1, c) RGPD, detta är nödvändigt för tillfredsställelse av vår rättsliga skyldighet, som härrör från konst. 7, § 1 RGPD, under vilken vi måste kunna bevisa ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. CookieBot-samtyckehanteringstjänsten tillhandahålls av Cybot A / S, HavneFade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark, som behandlar dina data för vårt konto.
Efter att ha skickat in din cookie-uttalande på vår hemsida sparar cookiebot webbserver din anonymiserade IP-adress, datum och tid för din retur, information om din webbläsare, den webbadress som deklarationen har skickats, information om ditt beteende när det gäller samtycke och en anonym slumpmässig nyckel. Dessutom är en cookie "cookieconsent" inställd, som innehåller nyckeln och information om ditt beteende när det gäller samtycke. Dina data kommer att raderas efter en tolvmånadersperiod, om du inte uttryckligen samtyckt till en efterföljande användning av dina data i enlighet med Art. 6, § 1, a) RGPD eller om vi förbehåller oss rätten till en bredare användning av uppgifterna, godkända enligt lag, och som vi informerar dig om i denna deklaration.

7. Användning av cookies och annan teknik för reklam och webbanalys

I den utsträckning du har gett ditt samtycke i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, använder vi följande cookies och annan leverantörsteknik från tredje part på vår hemsida. De uppgifter som samlats in i detta sammanhang kommer att raderas när målet har uppnåtts och att vi kommer att avsluta användningen av motsvarande teknik. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med effekt för framtiden. Du kan hitta mer information om möjligheterna att återkalla samtycke i avsnittet "cookies och annan teknik". Du hittar mer information, inklusive på grundval av vårt samarbete med de olika leverantörerna, genom att samråda med de olika teknikerna. För eventuella frågor som rör leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen kontakta den samtalspersonal som anges i detta uttalande om personuppgifter.

7.1 Användning av Adobe-tjänster för reklam och webbanalys

Vi använder följande teknologier av Adobe Systems Software Ireland Limited, med huvudkontor 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Informationen som automatiskt samlats in av Adobe Technologies om din användning av vår hemsida skickas vanligtvis till en server av Adobe, Inc., huvudkontor 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA, där de är lagrade. Det finns inget beslut om tillräcklighet för Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete är baserat på standarddataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen. I den utsträckning som din IP-adress samlas in via Adobe-teknik, förkortas eller helt ersätts med en generell IP-adress innan den lagras på Adobe-servrar på grund av aktiveringen av motsvarande parametrar.

Adobe-teckensnitt

För att säkerställa en enhetlig presentation av innehållet på vår hemsida, skriptkoden "Adobe Fonts" datainsamling (IP-adress, besökstid, enhetsinformation och webbläsare), överför dem till Adobe, som behandlar dem då. Vi har inget inflytande på denna efterföljande behandling av data. Databehandlingen görs på grundval av ett avtal mellan gemensamma chefer i enlighet med art. 26 RGPD.

7.2 Använda Google-tjänster för reklam och webbanalys

Vi använder följande Google Ireland Ltd Technologies, med huvudkontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Information som automatiskt samlas in av Google Technologies om din användning av vår hemsida är som regel överfört till en Google LLC-server med huvudkontor vid 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA, och Y lagras.
Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Om din IP-adress samlas in med Googles teknik, kommer den att förkortas genom att aktivera IP-anonymisering innan de lagras på Googles servrar. Om inte annat anges för de olika teknikerna utförs databehandling på grundval av ett avtal som ingåtts för varje teknik mellan gemensamma chefer i enlighet med art. 26 RGPD. Du kan hitta mer information om databehandling av Google i Google Data Protection uttalande.

Google Analytics

Data (IP-adress, besökstid, enhetsinformation och webbläsare, såväl som information om din användning av vår hemsida), varav pseudonymiserade operativa profiler skapas, samlas automatiskt och lagras i webbanalys med hjälp av Google Analytics. Cookies kan användas för detta ändamål. Din IP-adress kommer inte i princip att fusioneras med andra Google-data. Databehandling sker på grundval av ett underleverantörsavtal med Googles personuppgifter.

För att optimera marknadsföringen av vår hemsida har vi aktiverat Inställningar för datadelning för "Google Products and Services". Detta gör det möjligt för Google att komma åt de data som samlats in och bearbetas av Google Analytics och sedan använda dem för att förbättra Googles tjänster. Datadelning med Google som en del av dessa datadelningsparametrar baseras på ytterligare avtal mellan behandlingschefer. Vi har inget inflytande på den efterföljande behandlingen av data av Google.

Vi använder också förlängningsfunktionen Google optimera från Google Analytics för skapandet och utförandet av test.

För att optimera marknadsföringen av vår hemsida använder vi funktionaliteten Användar ID. Med den här funktionen kan vi tilldela en unik och permanent identifierare till dina engagemangsdata från en eller flera sessioner på vår online-närvaro och därigenom analysera ditt användarbeteende på olika enheter och sessioner.

Google-signaler, Google Analytics Extension-funktion, möjliggör en "cross-end-spårning" för webbanalys. I den utsträckning att dina enheter som är anslutna till Internet är associerade med ditt Google-konto och där du har aktiverat "Classifieds" -inställningen i ditt Google-konto, kan Google generera rapporter om ditt beteende (speciellt på antalet användare av flera enheter " Även om du byter terminal.
Vi behandlar inte personuppgifter i detta sammanhang, vi får endast statistik skapad på grundval av Googles signaler.

Google Analytics Extension-funktion tillåter Cookie Says Dubbelklicka För att känna igen, för reklam och webbanalys, din webbläsare när du besöker andra webbplatser.

Google kommer att använda denna information för att rapportera om webbplatsens aktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen.

Google Adsense

Vårt hemsida marknadsför utrymme för leverantörsannonser från tredje part via Google AdSense. Dessa annonser presenteras på olika platser på denna webbplats. DoubleClick Cookie tillåter annonsdisplayen riktad av räntecentra genom datainsamling och bearbetning (IP-adress, turtid, enhetsinformation och webbläsare, samt information om din användning från vår hemsida) och med automatisk uppgift av en pseudonym användaridentifierare, som Används för att bestämma intresse baserat på besök på denna sida och på andra platser.

Google annonser

Kaka Påpekande Från Google är installerat under ditt besök på vår webbplats för reklamändamål i Googles sökresultat samt på tredje parts webbplatser. Det möjliggör automatiskt inriktad reklam av intresse av intresse genom insamlings- och databehandling (IP-adress, turer, enhetsinformation och webbläsare, samt information om din användning av vår hemsida) och med hjälp av en pseudonymkakaidentifierare såväl som på grund för de sidor du besöker.
Alla andra databehandling görs endast i den utsträckning du har aktiverat inställningen "Classifieds" i ditt Google-konto. I det här fallet, om du är ansluten till Google medan du besöker vår hemsida, använder Google dina data såväl som Google Analytics för att skapa och ställa in målgruppslistor för multi-enhetens remarketing.

Vi använder Google ADS-verktyget Spårningskonvertering För webbanalys och spårningshändelser för att mäta ditt beteende när du anländer på vår hemsida via en Google-annonsannons. Cookies kan användas för detta och den data (IP-adress, besökstid, information om dina enheter och dina webbläsare, liksom information om din användning av vår webbplats med hjälp av händelser som anges av oss, till exempel ett besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev) samlas, varav pseudonymiserade användningsprofiler skapas.

Google kartor

Google Maps samlar in data om din användning av sina funktioner, i synnerhet IP-adress och platsdata, för visuell representation av geografisk information och sänder dessa data till Google, som sedan behandlar dem. Vi har inget inflytande på denna efterföljande behandling av data.

Google Recaptcha

Google Recaptha-samling av data (IP-adress, turnétid, information om webbläsaren och din användning av webbplatsen) och analyserar din användning av vår webbplats med hjälp av ett Javascript och cookies-skript för skydd mot missbruk av våra webbformer och spam med automatiserad programvara (kallad "bots"). Dessutom utvärderar Googles tjänster andra cookies som är lagrade i din webbläsare. Inga personuppgifter läses eller spelas in från inmatningsfälten i motsvarande formulär.

Google-teckensnitt

För att säkerställa en enhetlig presentation av innehållet på vår hemsida, skriptkoden "Google-teckensnitt" datainsamling (IP-adress, besökstid, enhetsinformation och webbläsare), sänder dem till Google som behandlar dem då. Vi har inget inflytande på denna efterföljande behandling av data.

7.3 Använda Microsoft-tjänster för reklam och webbanalys

Vi använder följande Microsoft Ireland Operations Ltd Technologies, med huvudkontor på ett Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland ("Microsoft"). Databehandlingen görs på grundval av ett avtal mellan gemensamma chefer i enlighet med art. 26 RGPD. Informationen som automatiskt samlas in av Microsoft Technologies om din användning av vår hemsida är som regel överförd till en Microsoft Corporation Server med huvudkontor på ett Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, USA. Och det finns lagrade. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Du kan hitta mer information om Microsofts databehandling i Microsoft Sekretesspolicy.

Bing kartor

Bing-kartor samlar in data om din användning av funktionerna, i synnerhet IP-adress och platsdata, för visuell representation av geografisk information och sänder dessa data till Microsoft, som sedan behandlar dem. Vi har inget inflytande på denna databehandling.

7.4 Använda Facebook-tjänster

Använda Facebook-pixeln

Vi använder Facebook-pixeln som en del av följande teknologier av Meta plattformar Irland Ltd, vars plats ligger 4 Canal Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook (med meta)" eller "Meta-plattformar Irland").
Facebook-pixeln används för att automatiskt samla in och lagra data (IP-adress, besökstid, information om dina enheter och dina webbläsare, liksom information om din användning av vår webbplats med hjälp av händelser som anges av oss, till exempel ett besök på En webbplats eller registrering till ett nyhetsbrev), varav pseudonymiserade användningsprofiler skapas.

Information med vilka människor kan identifieras (till exempel namn, e-postadresser och telefonnummer) samlas också och lagras på ett malet sätt för matchande ändamål, som en del av nämnda korrespondens. Avancerad data. För detta ändamål är en cookie automatiskt placerad av Facebook Pixel när du besöker vår hemsida. Den här cookien känner igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser med en Pseudonym Cookie-identifierare. Facebook (med Meta) kommer att kombinera denna information med andra data från ditt Facebook-konto och kommer att använda dem för att sammanställa webbplatsrapporter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen, inklusive annonsering och grupp.
Vi har inget inflytande på Facebooks databehandling, vi tar bara emot statistik skapad på grundval av Facebook-pixeln. Information som automatiskt samlas in av Facebook Technologies (av Meta) om din användning av vår hemsida är som regel överförda till en Meta-plattformar, Inc. Server, med huvudkontor på 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras . Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. I den utsträckning att överföringen av data till Förenta staterna är vårt ansvar, är vårt samarbete baserat på standarddataskyddsklausuler. Du kan hitta mer information om databehandling av Facebook i Facebook data med hjälp av policy (av meta).

Facebook Analytics

Som en del av Facebook Analytics skapas statistik över besökarnas aktivitet på vår hemsida från data för din användning av vår webbplats som samlas in med Facebook-pixeln. Databehandlingen sker på grundval av ett underleverantörsavtal för behandling av personuppgifter av Facebook (av Meta). Denna analys används för en optimal presentation och marknadsföring av vår hemsida.

Facebook-annonser

Vi använder Facebook-annonser för att marknadsföra denna sida på Facebook (av Meta) och andra plattformar. Vi bestämmer parametrarna för motsvarande reklamkampanj. Facebook (av Meta) ansvarar för det exakta genomförandet, särskilt beslutet om placering av annonser med enskilda användare. Om inte annat anges för olika tekniker görs databehandling på grundval av ett avtal mellan gemensamma chefer i enlighet med art. 26 RGPD. Gemensamt ansvar är begränsat till datainsamling och överföring till Meta-plattformar Irland. Efterföljande behandling av data med meta-plattformar Irland ingår ej.

På grundval av statistik över besökarnas verksamhet på vår hemsida, som skapas via Facebook Pixel, använder vi Facebook Anpassad publik För att annonsera grupp på Facebook (av meta) genom att bestämma egenskaperna hos motsvarande målgrupp. Facebook (av Meta) fungerar som vår underleverantör i samband med den avancerade korrespondensen av de uppgifter som äger rum för att bestämma respektive målgrupp (se ovan).

Vi använder facebook pixel Påpekande För att göra personlig annonsering på grundval av Pseudonym Cookie-identifieraren definierad av Facebook-pixeln och data som samlats in på ditt beteende på vår hemsida.

Vi använder facebook pixel Konvertering För webbanalys och spårningshändelser för att mäta ditt efterföljande användningsbeteende när du anländer på vår hemsida via en annonser för Facebook. Databehandlingen sker på grundval av ett underleverantörsavtal för behandling av personuppgifter av Facebook (av Meta).

7.5 Annan webbanalys och online-marknadsföringsleverantörer

Använda Pinterest-taggen för reklam och webbanalys

Teknologier av Pinterest Europa Ltd., med huvudkontor i Palmerston House, 2: a våningen, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest") används under ditt besök på vår hemsida för reklam och webbanalys på Pinterest och de tredje platserna. De gör det möjligt att automatiskt annonsera riktade intressen genom datainsamling och bearbetning (IP-adress, turné, enhetsinformation och webbläsare, samt information om din användning av vår hemsida) och med hjälp av en pseudonymkakaidentifierare såväl som på grund för de sidor du besöker. Pseudonymiserade operativa profiler skapas från de uppsamlade data.
Pinterest kombinerar denna information med andra data från ditt Pinterest-konto och använder dem för att kompilera webbplatsrapporter och ge andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen.
Vi har ingen inverkan på PinteresTs databehandling, vi tar bara emot statistik som skapats på grundval av Pinterest-taggen. Detta gör det möjligt för oss att mäta ditt efterföljande användningsbeteende för webbanalys och händelsesspårning när du anländer på vår hemsida via Pinterests annonsering.
Information som automatiskt samlas in av Pinterest är som regel överfört till en Pinterest, Inc. Server, med huvudkontor 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA och lagrades där. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Databehandlingen görs på grundval av ett avtal mellan gemensamma chefer i enlighet med art. 26 RGPD.

8. Trusted Shop Trustbadge Integration / Andra widgets

Tillförlitliga butiker Widgets (som pålitliga butiker Trustbadge) är integrerade på den här sidan, för att visa betrodda butiker tjänster (t.ex. förtroendemärke, samlade åsikter) samt att erbjuda betrodda butiker tjänster för köpare efter en order.

Detta används för att skydda våra legitima intressen till en optimal marknadsföring av vårt erbjudande genom att tillåta ett säkert köp som råder i balans mellan parternas respektive intressen i enlighet med art. 6, § 1, f) RGPD. Trustbadge och de tjänster som de annonserar erbjuds av betrodda butiker GmbH, med huvudkontor bredvid Subbeselra Straße 15c, 50823 Köln, Tyskland, som vi gemensamt är ansvariga för skydd av uppgifter i enlighet med konst. 26 RGPD.

Trustbadge tillhandahålls som en del av ett gemensamt ansvar från en US CDN (Content-Delivery-Network) leverantör. En adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls av standarddataskyddsklausuler och andra avtalsåtgärder. Du kan hitta mer information om dataskydd från betrodda butiker GmbH i Dataskyddsdeklaration av samhället.

När Trustbadge visas sparar Internet-servern automatiskt en loggfil från servern som också innehåller din IP-adress, datum och tidpunkt för displayen, den mängd data som överförs och proformerleverantören (loggfildata) och som dokumenterar displayen . IP-adressen är anonymiserad omedelbart efter insamling, så att lagrade data inte kan fästas på din person. Serverns loggfil lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsavvikelser och raderas automatiskt eller anonyma senast 90 dagar efter skapandet. I enlighet med artikel 6, § 1 f) RGPD, tjänar detta vårt legitima intresse samt för betrodda butiker för förebyggande av missbruk och bedrägeri, till optimering av erbjudanden och webbplatser samt för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och Trustbadge eller andra betrodda butiker widgets.

Andra personuppgifter överförs till betrodda butiker om du, efter avslutad order, bestämmer dig för användningen av betrodda butiker eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. För detta samlas personuppgifter automatiskt från kommandodata. En automatisk check för att veta om du, som köpare redan är registrerad för användningen av tjänster, sker med en neutral parameter på e-postadressen, som hakas av en kryptologisk funktion envägs. E-postadressen omvandlas till detta hash-värde, vilket inte kan dekrypteras av betrodda butiker innan de skickas. Parametern raderas automatiskt efter att ha kontrollerat matchen.

Detta används för att kontrollera om du redan är registrerad för tjänster från betrodda butiker GmbH och är därför nödvändigt för att förverkliga våra legitima intressen och de av betrodda butikerna till tillhandahållandet av skyddsköpare som är relaterade till en konkret ordning och leverans. Transaktionstjänster av Kundutlåtande i enlighet med konst. 6, § 1, f) RGPD. Om du redan är registrerad kommer den efterföljande behandlingen att ske i enlighet med avtalsavtalet mellan dig och betrodda butiker. Om du inte har registrerat dig får du möjlighet att göra det för första gången. Behandlingen efter registrering regleras också av det avtalsavtal som ingåtts med betrodda butiker GmbH. Om du inte registrerar dig, raderas alla överförda data automatiskt av betrodda butiker GmbH och en hemfästning är inte längre möjligt.
Som en del av det gemensamma ansvaret mellan amerikanska och betrodda butiker GmbH, föredrar du att kontakta betrodda butiker GmbH för eventuella frågor som rör skydd av data och att utöva dina rättigheter. Du hittar detaljerna i betrodda butiker här. Du kan hitta mer information om dataskydd under den här länken. Oavsett detta är det alltid möjligt att kontakta oss på adressen som anges i detta uttalande till punkten "Möjlighet att kontakta". Din förfrågan kommer då att, om det behövs, överföras för svar på den andra ansvariga.

9. Sociala nätverk

9.1 Sociala plugin av Facebook (av meta), Twitter, Instagram (av Meta), Pinterest, Xing

Vår hemsida använder knappar av sociala nätverk. Dessa är endast integrerade på sidan i form av HTML-länkar, så att när du öppnar vår webbplats är ingen anslutning inte etablerad med de berörda leverantörens servrar. Om du klickar på en av knapparna öppnas den berörda sociala nätverksansvariga i ett nytt webbläsarfönster. Till exempel kan du klicka på "som" -knappen eller "Dela".

9.2 Vår online-närvaro på Facebook (av meta), Twitter, Instagram (av Meta), Pinterest, LinkedIn, Xing

I den utsträckning du har gett ditt samtycke till motsvarande sociala nätverk operatör, i enlighet med konst. 6, § 1, a) RGPD, uppsamlas dina data automatiskt och lagras för marknads- och reklamändamål när du besöker våra online-presences på de sociala nätverk som nämns ovan. Pseudonymiserade operativa profiler skapas från dessa data. Dessa kan till exempel användas, i och utanför plattformarna, påstådda annonser motsvarar dina intressen. Som en allmän regel används cookies för att göra detta.
Du hittar mer information om bearbetning och användning av uppgifterna av operatören av det berörda sociala nätverket, liksom möjligheten att kontakta och dina rättigheter och optioner för att skydda din integritet, i information om dataskydd av operatörer vars internetadresser är integrerade nedan. Vi står till ditt förfogande om du ändå behöver hjälp i detta avseende.

Facebook (med meta) Är ett erbjudande från Meta Platforms Ireland Ltd., med huvudkontor 4 Canal Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). Informationen som automatiskt samlats in av Meta-plattformar Irland för din användning av vår online-närvaro på Facebook (av Meta) är som regel, som regelbundet på en Meta-plattformar Server, Inc., huvudkontoret 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, Förenta staterna. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Behandling av data som en del av besöket på en Facebook-fan sida (av Meta) görs på grundval av ett avtal mellan gemensamma chefer i enlighet med art. 26 RGPD.
Du kan hitta mer information (information om sidan statistik data) här.

Twitter Är ett erbjudande om Twitter International Company, med huvudkontor på ett Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 Ax07, Irland ("Twitter"). Informationen som automatiskt samlats in av Twitter för din användning av vår online-närvaro på Twitter, som regel, som regel, har lagrat på en Twitter-server, Inc., med huvudkontor på 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Instagram (med meta) Är ett erbjudande från Meta Platforms Ireland Ltd., med huvudkontor 4 Canal Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). Informationen som automatiskt samlats in av Meta-plattformar Irland för din användning av vår online-närvaro på Instagram, som regel, som regel, har lagrat på en Meta-plattforms server, Inc., huvudkontoret 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Behandling av data som en del av besöket på en fan instagram-sida utförs på grundval av ett avtal mellan gemensamma chefer i enlighet med art. 26 RGPD.
Du kan hitta mer information (information om sidan statistik data) här.

Pinterest Är ett erbjudande om Pinterest Europe Ltd., med huvudkontor i Palmerston House, 2: a våningen, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Informationen som automatiskt samlats in av Pinterest för din användning av vår online-närvaro på Pinterest är som regel, och lagras på en Pinterest Server, Inc., huvudkontor 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, stater -United. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Linkedin Är ett erbjudande från LinkedIn Ireland Unlimited, med huvudkontor med Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Information som automatiskt samlas in av LinkedIn om din användning av vår online-närvaro på LinkedIn är som regel som regel och lagrat på en LinkedIn Corporation Server med huvudkontoret 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, stater -United. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen som noterar en adekvat nivå av dataskydd för Förenta staterna. Vårt samarbete bygger på de typer av dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Xing Är ett nytt arbete, med huvudkontor på Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland.

10. Kontaktens möjligheter och dina rättigheter

10.1 Dina rättigheter

Som en person som berörs av behandling av personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Enligt RGP: s avsnitt 15 har du rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som vi har att göra med.
 • Enligt avsnitt 16 i RGDP har du rätt att korrigera, så snart som möjligt, av dina personuppgifter som är felaktiga. Du har också rätt att begära att dessa data är färdiga.
 • Enligt avsnitt 17 i RGDP har du rätt att radera dina personuppgifter i den utsträckning som behandlingen inte är nödvändig för:
  • utövandet av rätten till yttrandefrihet och information
  • respekt för en rättslig skyldighet
  • ett skäl av allmänt intresse
  • upptäckt, motion eller försvar av rättigheter i domstol.
 • Enligt avsnitt 18 i RGDP har du rätt till begränsning av behandling i de fall
  • Du föraktar noggrannheten i data;
  • Databehandling är olagligt men du motsätter sig deras radering;
  • Vi behöver inte längre dina data men det är fortfarande nödvändigt för att hitta, motion eller försvara dina rättigheter.
  • Du har hävdat din rätt att motsätta sig behandlingen av data enligt avsnitt 21 i RGDP.
 • Under avsnitt 20 i RGPD har du rätt att ta emot dina data i ett strukturerat format, vanligt använda och maskinläsbara samt att begära överföring av dessa data till en annan processor.
 • Enligt avsnitt 77 i RGDP har du rätt att lämna ett klagomål med en tillsynsmyndighet. Som en allmän regel kan du, för det, skicka till tillsynsmyndigheten på din hemvistort, från din arbetsplats eller vårt huvudkontor.

Motståndsrätt
I den utsträckning vi behandlar personuppgifter som förklaras ovan för att skydda våra legitima intressen som råder i balans mellan parternas respektive intressen kan du motsätta sig denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen görs för direkta marknadsföringsändamål kan du, när som helst, som beskrivs ovan. Om behandlingen görs för andra ändamål har du en rätt till motstånd endast av skäl som flyter från din speciella situation.

Efter att ha utövat din motståndsrätt, kommer vi inte längre att hantera dina personuppgifter för dessa ändamål, om vi inte kan motivera legitima och nödvändiga motiv mot denna behandling som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen deltar i bekräftelse, motion eller Försvar av juridiska rättigheter.

Detta är inte värt om behandlingen görs för direkta marknadsföringsändamål. Vi kommer då inte att hantera dina personuppgifter för detta ändamål.

Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd i Frankrike: Nationell kommission för informatik och friheter (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - Telefon: 01 53 73 22 22

10.2 Kontaktmöjligheter

För alla frågor som rör insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, för alla begäran om information, korrigering, begränsning eller radering av data samt för eventuella återkallande av de givna avtalen eller någon motstånd mot en viss användning av uppgifterna, Vänligen kontakta våra tjänster direkt via de kontaktuppgifter som anges i det rättsliga meddelandet.


Datenschutzerklärung Erstellt MIT DEM Trusted butiker RechtStext i Kooperation MIT Föhlisch Rechtsanwälte.